Laste-, koolinoorte- JA MILITAARFILMIKOOLITUS ja konkursID

Filmifestival KINO MAALE üks olulisi fookuseid on noored. Töötoad noortele on oluline kahest aspektist: kasvatagem publikut ja õpetagem uusi filmitegijaid, sest kunagi ei või teada, kellest võivad sirguda uued, Eesti filmikunsti edasi viivad tegijad. 

Töötoad toimuvad 04.-05. oktoobrini 2021 Tapa Gümnaasiumis (Pargi 12, Tapa). Töötubadesse pääseb tänavu 48 noort, kes saavad õppida filmide tegemist. Väikesest filmiakadeemiast võivad osa võtta kõikide omavalitsuste lapsed vanuses 6-19. Samuti on meil töötuba  õpetajatele 6. oktoobril, kuhu pääseb 12 õpetajat ja 12 õpilast. 

Töötubadesse registreerimine on avatud kuni 1. oktoobrini 2021.
  • 04. oktoober kl 12-16 - kohad täis
  • 05. oktoober kl 12-16 - kohad täis
  • 06. oktoober kl 12-16 - õpetajatele 7 vaba kohta veel; lastele 8 vaba kohta veel.

Registreerimine ja täpsem info:
tel 53037660
e-post info@animakool.ee  ja https://animakool.ee/

Regamise link: https://forms.gle/AAygjSe65DjjLpFt8

Koolitusi viib läbi MTÜ Nukufilmi Lastestuudio ja korraldab MTÜ Tapa Linna Arengu Selts ning rahastab Eesti Filmi Instituut, MTÜ Tapa Linna Arengu selts ja eraisikuna Indrek Jurtšenko.                                

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio tutvustus

Filmifestivali KINO MAALE koolituspartner MTÜ Nukufilmi Lastestuudio põhitegevuseks on lastele ja noortele kunstilise väärtusega professionaalse filmikultuuri ja filmide valmistamise õpetamine ning mitmekülgselt arendava vaba aja veetmise pakkumine. Animatsioonfilmis põimuvad kujutav kunst, muusika, draama, kirjandus, tants, fotograafia ning veel mitmed kunstiliigid. Tänu erinevaid loomealasid sünteesivale omadusele arendab animatsioonfilmidega tegelemine koostööoskust, silmaringi ja kultuuriteadlikkust, tehnilist taipu, ilumeelt, keeleoskust (nii verbaalset kui ka visuaalset), loomingulisust, käelist osavust ja loogilist mõtlemist.  www.nukufilmilastestuudio.ee

ANIMATSIOONIKONKURSS

Kokkuvõtte kahes erinevas töötoas (laste- ja noorte ning ajateenijate) valminud töödest paneme üles ka kodulehele ning kõik tööd osalevad vastavalt kas Kino maale laste ja noorte või militaarfilmi konkursil (loe lisa: http://kinomaale.ee/programm/eriprogrammid). Konkursi tulemused selguvad filmifestivali galal, 23.10.2021 Tapa Kultuurikojas, aadressil Kesk tn 4, sissepääs vaba.

2021. aasta töötubade filmid:

Vaata näiteid ka 2017-2020 aastatel Kino maale töötubades valminud töödest:
MILITAARFILMI TÖÖTUBA

1. jalaväebrigaadi ajateenijatele tasuta filmikoolitus, milles valminud tööd osalevad ka konkursil, parimaid töid auhinnatakse. Koolitusi on ajateenijatele korraldatud koos Kino maale eelkäija Priit Pärna animafilmifestivali ajal toimunud koolitustega, seega kokku koos tänavuse aastaga, juba kaheksa aastat.  

1. jalaväebrigaadi tutvustus

1. jalaväebrigaad on Kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi koosseisu kuulub ka kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon Scoutspataljon. Üksus on võimeline tegutsema koostöös NATO väeüksustega. Samuti kuuluvad 1. jalaväebrigaadi koosseisu Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon ning suurtükiväepataljon.

Brigaadi allüksused õpetatakse välja kaitseväe eri väeosades ja arvatakse pärast väljaõppe läbimist reservi brigaadi koosseisus.

1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluvad: staap, Scoutspataljon, Kalevi jalaväepataljon, Viru jalaväepataljon, suurtükiväepataljon, õhutõrjepataljon, pioneeripataljon, tagalapataljon, tankitõrjekompanii, staabikompanii, luurekompanii.

1. jalaväebrigaad loodi 2003. aastal Tallinnas 1. jalaväerügemendi õigusjärglasena. 2006. aastal kolis brigaadi staap Paldiskisse, 1. jaanuaril 2009 määrati 1. jalaväebrigaadi alluvusse reaalsed üksused Scoutspataljon, Kalevi jalaväepataljon ja tagalapataljon. Vastavalt riigikaitse arengukavaga ettenähtud struktuurireformile allutati alates 2014. aasta augustist 1. jalaväebrigaadile enne Kirde kaitseringkonna koosseisu kuulunud Viru jalaväepataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon ning suurtükiväepataljon. Brigaadi staap asub alates 1. augustist 2014 Tapa linnakus. Info: www.mil.ee/et/kaitsevagi/maavagi/1-jalavaebrigaad