Animatsioonitöötoad lastele ja koolinoortele ning täiendkoolitus õpetajatele

Avatud on registreerimine Priit Pärna III Animafilmifestivali laste ja noorte töötubadesse ning õpetajate täiendkoolitusele  „Animatsioon loovusõppes“. Koolituse läbiviijaks on MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, kohapeal abistavad ka Tapa Gümnaasiumi meediaõpetajad ja teised vabatahtlikud animafilmihuvilised.

Töötoad lastele ja noortele

14.-16. oktoobril kell 12–17 Tapa Gümnaasiumis
Töötubadest saavad osa võtta Tapa valla ja naabervaldade, Lääne-Virumaa, aga ka teiste Eesti piirkondade lapsed ja noored vanuses 6–19, oodatud on ka filmihuviliste vanemad. Töötoad on tasuta.

Eelregistreerimisel palume kindlasti kirja panna oma nimi, lapsevanema nimi, kool, elukoht (omavalitsuse täpsusega), telefoninumber ja kindlasti e-maili aadress, et hiljem Teiega kontakti võtta koolituse toimumise osas. Kõik töötubades valminud filmid osalevad ka konkursil. Välja antakse Grand Prix ning palju eriauhindu. Konkursitulemused tehakse teatavaks festivali galal, 25. oktoobril 2014 Tapa Kultuurikojas.

 

Kahe eelneva aasta festivali raames, aastatel 2012–2013, on animatsiooni-töötubades osalenud kokku üle 200 noore ja täiskasvanu, kelle fantaasialendu võib näha kokku 75 animatsioonis, kogupikkusega üle poole tunni.

Õpetajate täiendkoolitus „Animatsioon loovusõppes“

24. oktoobril kell 10–19 ja 25. oktoobril kell 10–17 Tapa Gümnaasiumis

Täiendkoolitus pakub õpetajatele metoodikaid ja tööriistu loovuse arendamiseks ja õpilaste loovtöö juhendamiseks. Täiendkoolitusel on neli peamist eesmärki: animatsioon kui kaasaegne õpetamismeetod; õppeainete lõimimine; loovuse arendamine ja IKT-vahendite kasutamine looval eneseväljendamisel.


Loovus võib avalduda väga erinevates vormides ning lahenduskäikudes, hea lõpptulemus aga nõuab süvendatud tööd ja pühendumust. Nende protsesside algatamine esitab uusi väljakutseid nii õpetajatele kui ka õpilastele, uute kvaliteetideni jõudmiseks peab õpetaja oskama sihiteadlikult loovust nii suunata kui ka õhutada.

 

Juhendajateks on Ruth-Helene Melioranski ja Mait Laas. Osalejad saavad koolitustunnistuse. Osalustasu on 130 €, mis sisaldab kohvipause. Fondide toetuse abil muutub hind odavamaks (lisainfo septembris). Registreeruda soovitame ka nendel, kellele esialgne hind tundub liiga kallis.


NB! Töötubadesse ning õpetajate täiendkoolitusele saab registreerida kuni 10. oktoobrini 2014.

Registreerimiseks palume võtta ühendust:
Elo Liiv
Nukufilmi Lastestuudio juhataja


Tapa Gümnaasiumi (Pargi 12, Tapa) asukoht:


Järgmine
Priit Pärna Animafilmifestival tuleb taas